Wiosenna wycieczka Wilego nad stawy Hubertusy 28-03-2011r.

rybitwy w czasie godów , perkozy, krokodyla, łyski,brzozę oczekającą wiosny, wróbelki na trzcinach, dzieciaki ubierającę marzannę

i to wszystko nad stawami Hubertusy w Katowicach, na pograniczu Sosnowca i Mysłowic

ps. Te bloki na fotkach to już Sosnowiec -  za Brynicą.... (granica zaborów pruski i ruski), dziś granica między Slązokami a Czerwonym Zagłębiem.

.