Wystawa  "Oswajanie przestrzeni"
 


W  holu  gmachu  głównego  Politechniki  Wrocławskiej  w  dniach 10-21 października  2011  r.  była  wystawa  fotografii  naszego znakomitego Kolegi,  Janusza  Pawlikowskiego, "Oswajanie przestrzeni".
Pokazane są na  niej  budynki  Uczelni,  w  tym  nasz  gmach  na  Prusa,  często
z niekonwencjonalnego   punktu  widzenia  a  także  ciekawe  ich  detale, niezauważane,  gdy  przechodzimy  kolo  nich szybkim krokiem.
Mieliśmy wielką  przyjemność  zwiedzić  tę  interesującą ekspozycję, wspominając przy okazji dawne lata w starych kątach. 
 Mila


A oto ogłoszenie w biuletynie PWr:

W dniach 10-21 października 2011r. w gmachu głównym PWr. będzie można obejrzeć fotograficzną wystawę autorstwa prof. Janusza M. Pawlikowskiego* zatytułowaną "Oswajanie przestrzeni". Ekspozycja stanowi próbę oswojenia przestrzeni kampusu Politechniki Wrocławskiej tak, aby była rozpoznawalna, podporządkowana i przyjazna wszystkim wrocławianom.

Kompozycja wystawy jest zgodna z porządkiem geograficznym dróg poruszania się po terenie Politechniki - najczęściej używanych tras samochodowych oraz traktów pieszych od pobliskich przystanków autobusowych i tramwajowych do ważnych miejsc kampusu.


 

A to autor w prześwietnym 
towarzystwie:

Od lewej:

Janusz i Jadwiga Pawlikowscy

Beata i Janusz Szafran

 

a to nasza skromna grupka na otwarciu wystawy 

Poniżej wybrany przez Janusza drobny fragment wystawy

(uwaga:  jest to tylko poglądowe przedstawienie fotografii, po kliknięciu na poszczególne plansze
można zobaczyć fotografie w większej rozdzielczości i właściwych proporcjach)

Ogólny widok Kampusu Głównego od zachodu (od strony mostu Grunwaldzkiego). Z lewej strony widać budynek C-7
(W. Budownictwa) a dalej C-5 (W. Elektroniki) oba zbudowane
w latach 1970 – 80.
W centrum fotografii są budynki: C-8 (niski, z salami wykładowymi) i C-13 („dziurawiec” czyli Zintegrowane Centrum Studenckie). W głębi, po prawej stronie, widoczny jest fragment Gmachu Głównego uczelni. Ulica na fotografii to
wyb. Wyspiańskiego, biegnąca od mostu Grunwaldzkiego do mostu Zwierzynieckiego
.

Fasada zachodnia Gmachu Głównego (przy ul. Norwida) sfotografowana w I dzień Wielkanocy
(stąd brak ludzi i samochodów !). Z lewej strony widoczne jest dawne wejście główne do budynku (w latach 1910 – 1928)  zwane wejściem „cesarskim”.

 

Fragment powstającej tak zwanej Alei Profesorów. Z tyłu za mną jest gmach C-13 („dziurawiec”) z przodu z lewej gmach C-7 (Budownictwa) i z prawej gmach C-5 (Elektroniki). Za drzewami w centrum znajdują się gmachy D-1 i D-2, stojące przy pl.Grunwaldzkim.

Fragment parku im. Tołpy ze stawem, będącym pozostałością fosy miejskiej. Główną ozdobą parku jest gmach W. Architektury (dawny Gmach Łączności !!!)  stanowiący piękny przykład wrocławskiej secesji; zbudowany w latach 1901 – 1904.

Bardzo poważne przedsięwzięcie Politechniki Wrocławskiej :  Centrum Edukacyjno – Technologiczne powstające na terenie dawnego Studium Wojskowego uczelni przy ulicy Długiej (około 10 km od Kampusu Głównego). Jest ono częścią bardzo dużej i ważnej inwestycji PWr pod nazwą TECHNOPOLIS, czyli Międzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno – Technologicznego, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Panorama osiedla domów studenckich Politechniki przy ul. Wittiga (Biskupin, trzy przystanki tramwajowe od Gm. Głównego). Pierwszy z lewej to Dom Asystenta.

 

Widok Gmachu Głównego od strony południowo – zachodniej z widocznym wyraźnie wykuszem w fasadzie zachodniej. Z lewej strony widać b. mały fragment gmachu C-13 czyli „dziurawca”.

Wejście „cesarskie” z innego ujęcia (patrz także Foto 2 ).

 

Zakończenie Alei Profesorów. Ta fotografia została wykonana po obrocie o 1800   w stosunku do pozycji przyjętej przy Foto 3 .

 

Fasada południowa Gmachu Głównego od strony wyb. Wyspiańskiego. Widoczne są wysokie okna Auli (dodam, że ósme okno na prawo od ostatniego okna Auli na I piętrze to okno do mojego pokoju, a 7-me, 8-me i 9-te okna na parterze to gabinet JM Rektora Politechniki).

Budynek tzw. Starej Kotłowni na dziedzińcu Gmachu Głównego. Przestała ona zasilać w energię budynki Politechniki od roku 1993.

 

Charakterystyczna (i dobrze znana wrocławianom) kompozycja architektoniczna : bliźniacze gmachy D-1 (na fotografii) i D-2; a pomiędzy nimi pomnik ku czci profesorów polskich, rozstrzelanych przez Niemców na wzgórzach Wuleckich na początku okupacji Lwowa. W głębi po prawej – budynek C-5 (Elektroniki).

Wejście główne do dawnego Gmachu Łączności (obecnie : Architektury, E-1) od strony ul. Prusa.

Powrót na górę strony
Powrót do Naszej Fotografiki