Powrót na stronę główną  

 

Niniejszym mamy ogromną przyjemność i satysfakcję odnotować, że nasz kolega

Wojbor Woyczyński,

kiedyś zasiadający razem z nami w salach wykładowych Wydziału Łączności Politechniki Wroclawskiej,
studiujący równolegle na wydziale matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
później znany matematyk i statystyk na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz w USA, na Case Western University w Cleveland, Ohio został uhonorowany prestiżowa francuską nagrodą :

2013 Prix La Recherche

w dziedzinie matematyki za publikacje w roku 2012 pod tytulem:
Loty Levy w ekologii ewolucyjnej
opublikowna w Journal of Mathematical Biology 65:677-707

Dla zainteresowanych osiągnięciami Wojbora adres strony na której można szczegółowo zapoznać się z tytułmi jego publikacji i wydawnictw  Wojbora.

https://sites.google.com/a/case.edu/waw/

Wojborze ! Gratulacje
a z okazji 70-tych urodzin (24.10) dużo zdrowia i dalszych sukcesów naukowych
tak aby, jak  trafnie to ujął w swoich gratulacjach Staszek Rodycz,  mogliśmy w niedługim czasie gratulować Tobie
z okazji przyznania nagrody noblowskiej.

Strona tytułowa nagrodzonej pracy

 

        

Wojbor z małzonką i dorobkiem pozanaukowym

Laureaci nagrody

Laureaci nagrody

Inna pasja - tenis

  Powrót na stronę główną