Czasem prozą lub poezją
Utrwalasz swe spostrzeżenia
Podziel się z nami
Może rozbudzisz Kogoś innego natchnienia

                                              baskap

   

Witamy na stronach poświęconych
 nie tylko  poezji rymowanej ale także  przemyśleniom
 wynikającym
z  naszych obserwacji  i  doświadczenia oraz upływającego czasu

Prosimy i czekamy .

      Do chwili obecnej materiał nadesłali

Basia Pietrzyk

Witek Ryszkowski

Julek Gajdek